Langs kraftlinjene i Norges langstrakte land

Statnett Årsrapport

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

 

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Årsrapporten 2015 er inspirert av kraftlinjene som strekker seg over hele landet vårt, gjennom de dypeste daler og de høyeste fjell, gjennom bygd og by, og gir lys til folket – nydelige dramatiske bilder illustrerer dette!

 

Punkter, linjer og sirkler er brukt som gjennomgående visuelle designelementer. Hvor punkter er retning, strekene nettverk av kraftlinjer og gule sirkler symboliserer lyset.

Statnett ønsket seg en årsrapport i nytt og moderne design. Vi stod helt fritt og brukte Statnetts Designguide som rettledning. Et ønske de hadde var å få brukt de flotte bildene av kraftsystemet i nydelig og dramatisk norsk natur de hadde.

Designet er inspirert av et utbygget kraftsystem i Norge, med designelementer, farger og et utvalg flotte bilder danner dette rammen og binder sammen årets årsrapport for Statnett. Kunden er svært fornøyd med resultatet.

Kunde

Statnett

Vår rolle

Idé
Design
Produksjon

Samarbeid

SDG

Url

www.statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Arsrapport-2015/