Nordens kraftige forbindelser

Fellesrapport for Statnett og Nordic Power System

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett har også ansvaret for forbindelsen til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

 

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Norden består av dramatiske fjell langt i nord til langstrakte strender i sør. Rapporten er inspirert av den nordiske fargepaletten fra dypblå mørke fargetoner (som stormer og uvær på hav og fjell) til lyse gråblå naturfarger (som langstrakte varme strender en nydelig sommerdag). Grafer, tabeller og kart er flettet inn i tekstene og gjør budskapet og poengene tydeligere og mer interessante.

 

Rapporten fikk et stilrent grafisk uttrykk, med en samstemt fargeskala der kart, grafer og tabeller er viktige designelementer. Alle 4 fire selskaper syns rapporten ble veldig fin og er godt fornøyd med designet.

Nordic Power System er et samarbeid mellom de fire nordiske kraftselskapene, de har utarbeidet en felles rapport for Nordisk kraftutbygging om samarbeidet og fremtidsplaner for videre utbygging.

 

Utfordringen var å slå sammen fire forskjellige profiler i en felles rapport. Vi stod helt fritt i forhold til design og utforming, og måtte finne et felles uttrykk med utbygging og fremtidsplaner i fokus.

Kunde

Statnett – Nordic Power System

Vår rolle

Idé
Design
ferdigstillelse

Samarbeid

SDG